За нас

 

Кои сме ние?

Алфа Рисърч ООД е независима частна агенция за маркетингови и социални проучвания, създадена през 1997г. от:
  • Боряна Димитрова, управляващ партньор
  • Станислав Стоянов, управляващ партньор
     
Нашата сила е в нашия екип, в който работят 16 висококвалифицирани специалисти в областта на социологията, маркетинга, политологията, статистиката и икономиката. Централният офис в София, заедно с 27-те  регионални супервайзъра, организира работата на мрежата от 350 интервюера, които провеждат около 100 000 интервюта годишно.
 
 

Нашата дейност

В Алфа Рисърч извършваме пълния набор от дейности, свързани с реализацията на социалните и маркетингови проучвания – изграждаме изследователска методология съобразно нуждите на клиента; разработваме комплексен инструментариум за всяко проучване и изключително прецизна извадка; осъществяваме теренната работа,  въвеждането, статистическата обработка на данните и задълбочен анализ на резултатите; предлагаме консултации и решения, основани на точни данни и висока професионална експертиза. 
 
Екипът ни  разработва гъвкави изследователски решения както чрез количествени, така и чрез качествени методи, като ви помага да изберете най-подходящите за вашия конкретен случай. 
 
За да бъде максимално полезна и ефективна за своите клиенти, Алфа Рисърч работи с най-съвременно специализирано оборудване  – САТI, CAPI, система за онлайн интервюиране АROS, зала за фокус групи с възможност за наблюдение и симултантен превод.
 
 

Нашият професионален опит

Алфа Рисърч е позната със своя богат опит в социалните и маркетингови проучвания и със своя авторитет на агенция със собствен стил. Ние не правим компромиси с качеството в нито един момент – от събирането на данните до анализите и публикациите. Доверието на респондентите, клиентите и общественото мнение е движещата сила на нашето професионално развитие.
 
През годините сме работили успешно по проекти на редица български държавни институции, неправителствен сектор, медии, международни организации – Европейска комисия, Световна Банка, ПРООН, ААМР и др. От 2001г. регулярно извършваме проучвания на изхода на избирателните секции /еxit polls/ и паралелни преброявания на местни и национални избори, като неизменно сме предоставяли най-точните данни. 
Наши изследвания са публикувани във всички големи медии и информационни агенции, представени в България.
 
В областта на маркетинговите проучвания специализацията на екипа ни е насочена към банковия и застрахователния сектор, телекомуникациите и мобилните телефони, бързооборотните стоки, фармацевтичните и козметични продукти, корпоративните политики и изследване на аудиториите. Агенцията поддържа собствен панел от високостатусни потребители, на базата на който сме разработили продукта Consumer Trendsetters Insight (CTI)
 
Алфа Рисърч е определена за  SUPERBRAND за 2007г.
 
 

Професионални стандарти и членство

Алфа Рисърч е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001 : 2008 (MOODY INTERNATIONAL, C№ Q080622) 
 
EN ISO 9001 : 2008 

 
Ние членуваме в Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания (ESOMAR), Българската асоциация на агенциите за социални и маркетингови изследвания (BAMOR) и  Българската Социологическа Асоциация. В работата си стриктно се придържаме към Кодекса на изследователите на ESOMAR. Респектът към респондентите, клиентите и сътрудниците, ни води във всяко наше проучване.
 
Независимо дали посещавате нашия сайт, за да търсите информация, възможности за кариерно развитие, или подходящото за вашия бизнес проучване, вие сте добре дошли!
 

Алфа Рисърч ще ви предложи успешни решения, основани на познание, професионализъм и иновации!